Ηλεκτρονική υπογραφή και δημιουργία QR Code για είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση

Ηλεκτρονική υπογραφή. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας:


Αφού συμπληρώσετε όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, υπογράψτε ηλεκτρονικά (σχεδιάστε την υπογραφή σας) στο πιο κάτω κουτί και πατήστε στο κουμπί Δημιουργία QR Code και αποθήκευση. Μόλις εμφανιστεί το QR Code μπορείτε να το φωτογραφήσετε ή να κάνετε λήψη από το κινητό σας.
Βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), απαιτείται η αποδοχή και η συγκατάθεση σας στην χρήση των παραπάνω στοιχείων που αφορά:
• Την καταχώρηση και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων για την τήρηση αρχείου για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
Δήλωση αποδοχής
Αποδέχομαι την επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει της ανωτέρω περιγραφής.

Αν κάνετε λάθος στην υπογραφή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Καθάρισμα περιοχής υπογραφής.